วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เปิดรับนักศึกษาใหม่ (อ่าน 104) 21 ธ.ค. 65
โครงการ พี่สอนน้องใช้แขนกลอัตโนมัติ Dobot Magician (อ่าน 106) 04 พ.ย. 65
รับป้ายประกาศอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (อ่าน 165) 04 พ.ย. 65